Serwis

Jak wygląda proces składania reklamacji?
wypełnienie formularza

Wypełnij formularz reklamacji i uzyskaj numer zgłoszenia reklamacyjnego

wysyłka
produktu

Zapakuj i wyślij uszkodzony produkt, umieszczając na paczce numer zgłoszenia reklamacyjnego

rozpatrzenie reklamacji

Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu dotarcia do serwisu

odesłanie
towaru

Po rozpatrzeniu reklamacji produkt zostanie odesłany przez Serwis bezpośrednio do Ciebie

Informacje szczegółowe
 1. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone wraz z dowodem zakupu i kompletnym wyposażeniem oraz w stanie czystym.
 2. Odmowa przyjęcia reklamacji następuje w przypadku:
 • stwierdzenia użytkowania niezgodnego  z przeznaczeniem
 • dostarczenia niekompletnego urządzenia oraz braku dokumentacji
 • dostarczenia urządzenia brudnego
 • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż materiałowa bądź produkcyjna
 1. Gwarancją nie są objęte:
 • części podlegające normalnemu zużyciu
 •  zmiany wynikające z użytkowania np. otarcia, zarysowania, odpryski
 • wady powstałe w wyniku uszkodzeń: mechanicznych, chemicznych czy termicznych
 • uszkodzenia powstałe w wyniku wadliwej instalacji elektrycznej użytkownika
 • uszkodzenia powstałe w wyniku napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione
 • uszkodzenia powstałe w związku z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych